Vitajte na stránkach ADVENTUS, n.o.

prevádzkujeme Domov sociálnych služieb v Močenku a Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie vo Vlčanoch v ktorých našim klientom poskytujeme celoročnú komplexnú starostlivosť.

 • Odborné činnosti

  sociálne poradenstvo

 • Obslužné činnosti

  upratovanie, pranie

 • Ubytovanie

  1 - 2 lôžkové izby

 • Stravovanie

  celodenné stravovanie

 • Ďalšie činnosti

  osobná hygiena

 • Duchovná činnosť, záujmová činnosť

  spoločenské akcie

 • Pracovná terapia

  rozvíjanie zručností

 • Sociálna rehabilitácia

  rozvoj osobnosti

MILUJTE ĽUDÍ TAKÝCH, AKÍ SÚ, ČÍM MENEJ SI TO ZASLÚŽIA, TÝM VIAC ICH MILUJTE. NEMILUJTE ICH PODĽA VEĽKOSTI ICH ZÁSLUH, ALE PODĽA VEĽKOSTI ICH POTRIEB!

(Marián Kuffa)
slovenský rímskokatolícky kňaz

Aktuality

Aktuálne pravidlá realizácie návštev v…

Jún 10, 2021   0 komentárov
Aktuálne pravidlá realizácie návštev v…
VIAC AKTUALÍT

NESTE SI VZÁJOMNE BREMENÁ, A TAK NAPLNÍTE KRISTOV ZÁKON.

(Gal 6,2)
Back To Top