Kontakt

ADVENTUS, n.o., 

Sídlo a korešpondenčná adresa: Sv. Gorazda 526/8, 951 31  Močenok

IČO: 45739790

DIČ: 2023688249

Bankové spojenie: Tatra banka Šaľa

Číslo účtu: 2929885820/1100

Právna forma: Nezisková organizácia

riaditel@adventus.sk

 

Riaditeľ:  Mgr. Juraj Lenický

Mobil: +421 918 510 409

Email: riaditel@adventus.sk

 

Zástupca riaditeľa: p. Gabriela Borzová

Email: dssvlcany@adventus.sk

 

Domov sociálnych služieb Močenok

Adresa: Ul. Dekana Sčasného 1826/1, 951 31  Močenok

Mobil: +421 908 904 788

Email: dssmocenok@adventus.sk

vedúca zariadenia: Mgr. Miroslava Dičérová

sociálny pracovník: Mgr. Mária Vörösová

 

Zariadenie sociálnych služieb Vlčany

Adresa: Hlavná 955, 925 84  Vlčany

Mobil: +421 908 904 798

Email: zssvlcany@adventus.sk

vedúca zariadenia: Mgr. Zuzana Vörösová 

sociálny pracovník: Mgr. Jana Hegedüsová

 

Back To Top