Podmienky prijatia

V súčasnosti máme nasledovné voľné miesta pre umiestnenie klientov:

 

DSS Močenok: 1 voľné ženské miesto

DSS Vlčany: 1 voľné ženské miesto

ŠZ Vlčany: momentálne nemáme voľné miesto

 

Informácie vám poskytne riaditeľ zariadenia.

 

Občania, ktorí požiadajú o umiestnenie v našom zariadení sú prijímaní v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách na základe písomnej žiadosti.

Pre prijatie do našich zariadení je potrebné na adresu ADVENTUS, n.o., Ul. Dekana Sčasného 1826/1, 951 31  Močenok doručiť:

1) vyplnenú žiadosť o umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb na predpísanom tlačive, ktoré si môžete vyžiadať u vedúcej DSS, alebo stiahnuť z tejto internetovej stránky v časti Ostatné – Dokumenty.  Ak si občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť, môžu ju s jeho súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára podať rodinní príslušníci.

2) vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa na predpísanom tlačive, ktoré si môžete vyžiadať u vedúcej DSS, alebo stiahnuť z tejto internetovej stránky v časti Ostatné – Dokumenty.

3) rozhodnutie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne.

Pri prijatí do našich zariadení je potrebné priniesť:

• osobné ošatenie podľa zoznamu – môžete si ho vyžiadať u vedúcej DSS alebo stiahnuť z tejto internetovej stránky v časti Ostatné – Dokumenty
• hotovosť na zaplatenie prvej úhrady
• lieky aspoň na tri dni
• občiansky preukaz
• preukaz poistenca
• preukaz ZŤP (ak ho vlastní)
• rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený na právne úkony)
• rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu (ak ho má určeného)

prílohy

zoznam-veci-pre-klienta

(pdf - 23.85 kB)
ziadost-o-umiestnenie

(pdf - 66.97 kB)
vyjadrenie-lekara

(pdf - 72.53 kB)

Hľadať

Aktuality

Aktualita 7 Aktualita 7  December 16, 2017
Back To Top